Kontakt

ZO SZV Stupava
Malacká 13
90031 STUPAVA

predseda: Anton Gramblička
tajomník: doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
e-mail: stupava(a)vcelari.sk