Informácie

Pozývame vás na Včelársku nedeľu spojenú so Seminárom Včelie produkty, ich spracovanie a senzorické hodnotenie z cyklu „Včelárske produkty“ dňa 5. júla 2019 v priestoroch reštaurácie Stupavská krčma v blízkosti autobusovej stanice Stupava.

Pozvánka s programom Včelárskej nedele 2020

Plán podujatí ZO SZV v Stupave v roku 2020

Prihláška za člena SZV.  Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu ZO SZV Stupava.

Návod na použitie VAT. Stiahnite si technologický postup ošetrenia včiel prístrojom VAT 1a.