Plán podujatí ZO SZV Stupava v roku 2020

Prednášky ZO SZV Stupava sa uskutočnia v priestoroch malej  sály alebo klubu dôchodcov (na 1. poschodí MKIC Stupava,  prístup z parkoviska na Kúpeľnej ulici) od 18:30 v januári, od 17:30 vo februári a od 18:00 v marci 2020. Na prednášky tradične pozývame včelárov a záujemcov o prednášanú tému z celého Slovenska.

Na základe Vládou SR vyhlásenej mimoriadnej situácie na Slovensku bola dňa 12.03.2020 odvolaná prednáška Thomasa Fandla “Ekologické včelárenie”, ktorá sa mala konať v priestoroch MKIC Stupava 19.03.2020 od 18:00. Po odznení mimoriadnej nákazovej situácie na Slovensku i v Rakúsku, túto prednášku uskutočníme v náhradnom termíne. Termín konania prednášky včas oznámime.

18. apríla 2020Seminár chov včelích matiek“ – seminár s praktickými ukážkami chovu matiek povedie registrovaný chovateľ matiek Michal Vinc.

5. júla 2020 Včelárska nedeľa, ktorej súčasťou bude prednáška Včelie produkty, ich spracovanie a senzorické hodnotenie, ktorú prednesie prof. RNDr. Jozef Čižmárik, CSc.

Podrobnosti o prednáškach nájdete v priloženom programe: Plán podujatí ZO SZV v Stupave v roku 2020 .