Plán podujatí ZO SZV Stupava v roku 2020

Prednášky ZO SZV Stupava sa uskutočnia v priestoroch malej  sály alebo klubu dôchodcov (na 1. poschodí MKIC Stupava,  prístup z parkoviska na Kúpeľnej ulici) od 18:30 v januári, od 17:30 vo februári a od 18:00 v marci 2020. Na prednášky tradične pozývame včelárov a záujemcov o prednášanú tému z celého Slovenska.

Na základe Vládou SR vyhlásenej mimoriadnej situácie na Slovensku bola dňa 12.03.2020 odvolaná prednáška Thomasa Fandla “Ekologické včelárenie”, ktorá sa mala konať v priestoroch MKIC Stupava 19.03.2020 od 18:00. Po odznení mimoriadnej nákazovej situácie na Slovensku i v Rakúsku, túto prednášku uskutočníme v náhradnom termíne. Termín konania prednášky včas oznámime.

18. apríla 2020Seminár chov včelích matiek“ – seminár s praktickými ukážkami chovu matiek povedie registrovaný chovateľ matiek Michal Vinc.

5. júla 2020 Včelárska nedeľa, ktorej súčasťou bude prednáška Včelie produkty, ich spracovanie a senzorické hodnotenie, ktorú prednesie prof. RNDr. Jozef Čižmárik, CSc.

Podrobnosti o prednáškach nájdete v priloženom programe: Plán podujatí ZO SZV v Stupave v roku 2020 .

História včelárenia na Stupavsku

Pri príležitosti 80. výročia od založenia organizovanej formy včelárenia v Stupave spracoval Ing. Štefan Demeter brožúrku, ktorú si teraz môžete prečítať v elektronickej podobe.

Organizovaná forma včelárenia na Stupavsku sa začala pred 80-tými rokmi. Vzniklo územným spojením včelárov zo Stupavy, Borinky, Záhorskej Bystrice a Devínskej Novej Vsi, pod názvom:
„Včelársky spolok pre Stupavu a okolie so sídlom v Stupave“.
Podľa knihy Zápisníc dňa 8. apríla 1934 bolo ustanovujúce valné zhromaždenie, na ktorom bol uvedený spolok založený. Zhromaždenie sa uskutočnilo u priateľa Štefana Lachkoviča po obede o 4. hod.

Z histórie slovenského včelárstva

Prvú zmienku o včelárení na našom území zaznamenal grécky filozof Priscus, ktorý prišiel v roku 448 s posolstvom cisára Theodósia k hunskému vodcovi Attilovi, napísal: „Z dedín nám prinášali ľudia potravu, namiesto obilia proso a namiesto vína med, tak menujú to obyvatelia týchto miest“. Priscus vtedy slovenské slovo med pogréčtil na medos. Pokračovať v čítaní „Z histórie slovenského včelárstva“