História včelárenia na Stupavsku

Pri príležitosti 80. výročia od založenia organizovanej formy včelárenia v Stupave spracoval Ing. Štefan Demeter brožúrku, ktorú si teraz môžete prečítať v elektronickej podobe.

Organizovaná forma včelárenia na Stupavsku sa začala pred 80-tými rokmi. Vzniklo územným spojením včelárov zo Stupavy, Borinky, Záhorskej Bystrice a Devínskej Novej Vsi, pod názvom:
„Včelársky spolok pre Stupavu a okolie so sídlom v Stupave“.
Podľa knihy Zápisníc dňa 8. apríla 1934 bolo ustanovujúce valné zhromaždenie, na ktorom bol uvedený spolok založený. Zhromaždenie sa uskutočnilo u priateľa Štefana Lachkoviča po obede o 4. hod.