21. 03. 2019 – Ekologický chov včiel – prednáška

Johann Fuchs.: Ekologický chov včiel“: Prednášateľ je známym Rakúskym odborníkom vo včelárstve, chová 300 včelstiev, vedie oplodňovaciu stanicu línie Sklenár v Mistelbachu. Propagátor chovu včelstiev Sklenár ekologickým spôsobom. Prednáška bude tlmočená z angličtiny.

Osnova prednášky:

 1. Zimovanie včelstiev v jednom nádstavku Zanderovej rámkovej miery
 2. Jarná redukcia úľového priestoru podľa veľkosti/sily včelstiev,
 3. Kvitnutie čerešne vtáčej: ako získať maximálnu znášku a početnosť včelstiev?
 4. Systém rotácie/zámeny medníkov pri agátovej a letnej znáške
 5. Využitie obmedzenia kladenia matky na redukciu početnosti roztočov a dodatočnú mednú znášku
 6. Skúsenosti s využitím metódy VAR controle cage (väznenie matky v malej klietke) v priebehu októbra s následným ošetrením včelstiev sublimátom kyseliny šťaveľovej
 7. Diskusia a demonštrácia postupov na úľovej zostave

Poznámka: prednáška sa uskutoční v klube dôchodcov na 1. poschodí MKIC Stupava od 18 do 20 hod. Prístup z parkoviska na Kúpeľnej 3.

07. 07. 2019 – Včelárska nedeľa

Súčasťou bude prednáška Nový prístup k chovu včiel z cyklu Technológia včelárenia, ktorú prednesie Mgr. Roman Linhart. Včelárska nedeľa sa uskutoční od 14 hodiny v priestoroch reštaurácie „Stupavská krčma“. Prednášková časť seminára bude v priestoroch jedálne, diskusia a pohostenie budú na nádvorí reštaurácie.

Osnova seminára:

 1. Nové poznatky o chove včiel
 2. Výhody a nevýhody dnešných bežných včelárskych technológií
 3. Výhody a nevýhody dnešných úľových systémov
 4. Prirodzená dynamika včelieho diela
 5. Modulový úľ a technológia včelárenia vytvorená k nemu ako odpoveď
  na nedostatky súčasného včelárenia
 6. Dosiahnuté výsledky
 7. Vhodná úľová zostava
  Osnova prednášky vychádza z poznatkov, ktoré autor publikoval v knihe
  „Myslet jako včela“ a budú publikované v druhom diele tejto knihy.
  Druhý diel knihy bude vydaný v priebehu apríla 2019.