07. 07. 2019 – Včelárska nedeľa

Súčasťou bude prednáška Nový prístup k chovu včiel z cyklu Technológia včelárenia, ktorú prednesie Mgr. Roman Linhart. Včelárska nedeľa sa uskutoční od 14 hodiny v priestoroch reštaurácie „Stupavská krčma“. Prednášková časť seminára bude v priestoroch jedálne, diskusia a pohostenie budú na nádvorí reštaurácie.

Osnova seminára:

 1. Nové poznatky o chove včiel
 2. Výhody a nevýhody dnešných bežných včelárskych technológií
 3. Výhody a nevýhody dnešných úľových systémov
 4. Prirodzená dynamika včelieho diela
 5. Modulový úľ a technológia včelárenia vytvorená k nemu ako odpoveď
  na nedostatky súčasného včelárenia
 6. Dosiahnuté výsledky
 7. Vhodná úľová zostava
  Osnova prednášky vychádza z poznatkov, ktoré autor publikoval v knihe
  „Myslet jako včela“ a budú publikované v druhom diele tejto knihy.
  Druhý diel knihy bude vydaný v priebehu apríla 2019.