Plán podujatí ZO SZV Stupava v roku 2020

Prednášky ZO SZV Stupava sa uskutočnia v priestoroch malej  sály alebo klubu dôchodcov (na 1. poschodí MKIC Stupava,  prístup z parkoviska na Kúpeľnej ulici) od 18:30 v januári, od 17:30 vo februári a od 18:00 v marci 2020. Na prednášky tradične pozývame včelárov a záujemcov o prednášanú tému z celého Slovenska.

Na základe Vládou SR vyhlásenej mimoriadnej situácie na Slovensku bola dňa 12.03.2020 odvolaná prednáška Thomasa Fandla “Ekologické včelárenie”, ktorá sa mala konať v priestoroch MKIC Stupava 19.03.2020 od 18:00. Po odznení mimoriadnej nákazovej situácie na Slovensku i v Rakúsku, túto prednášku uskutočníme v náhradnom termíne. Termín konania prednášky včas oznámime.

18. apríla 2020Seminár chov včelích matiek“ – seminár s praktickými ukážkami chovu matiek povedie registrovaný chovateľ matiek Michal Vinc.

5. júla 2020 Včelárska nedeľa, ktorej súčasťou bude prednáška Včelie produkty, ich spracovanie a senzorické hodnotenie, ktorú prednesie prof. RNDr. Jozef Čižmárik, CSc.

Podrobnosti o prednáškach nájdete v priloženom programe: Plán podujatí ZO SZV v Stupave v roku 2020 .

Včelárska nedeľa 2019

Včelárska nedeľa bude spojená so Seminárom Problémy v chovoch, „nové prvky“ v technológii včelárenia a ich tlmenie,  z cyklu „Technológia včelárenia“ .

Podujatie sa uskutoční dňa 7. júla 2019 v priestoroch reštaurácie Stupavská krčma v blízkosti autobusovej stanice Stupava. Program včelárskej nedele je nasledovný:
13:00 Registrácia účastníkov seminára
13:15 Otvorenie seminára, príhovor hostí
13:30 Informácia o organizovaní letných prehliadok včelstiev
14:00 Problémy v chovoch včiel, Ing. Tibor Jókay.

Podrobnejšie informácie nájdete v pozvánke.

Zmena nastala z rodinných dôvodov pôvodného prednášateľa.

21. 03. 2019 – Ekologický chov včiel – prednáška

Johann Fuchs.: Ekologický chov včiel“: Prednášateľ je známym Rakúskym odborníkom vo včelárstve, chová 300 včelstiev, vedie oplodňovaciu stanicu línie Sklenár v Mistelbachu. Propagátor chovu včelstiev Sklenár ekologickým spôsobom. Prednáška bude tlmočená z angličtiny.

Osnova prednášky:

 1. Zimovanie včelstiev v jednom nádstavku Zanderovej rámkovej miery
 2. Jarná redukcia úľového priestoru podľa veľkosti/sily včelstiev,
 3. Kvitnutie čerešne vtáčej: ako získať maximálnu znášku a početnosť včelstiev?
 4. Systém rotácie/zámeny medníkov pri agátovej a letnej znáške
 5. Využitie obmedzenia kladenia matky na redukciu početnosti roztočov a dodatočnú mednú znášku
 6. Skúsenosti s využitím metódy VAR controle cage (väznenie matky v malej klietke) v priebehu októbra s následným ošetrením včelstiev sublimátom kyseliny šťaveľovej
 7. Diskusia a demonštrácia postupov na úľovej zostave

Poznámka: prednáška sa uskutoční v klube dôchodcov na 1. poschodí MKIC Stupava od 18 do 20 hod. Prístup z parkoviska na Kúpeľnej 3.

20. 04. 2019 – Seminár chov včelích matiek

Seminár s praktickými ukážkami chovu matiek povedie registrovaný chovateľ matiek Michal Vinc. Od 900 do 1100 sa v priestoroch jedálne reštaurácie Stupavská krčma“ uskutoční teoretická časť seminára. Následne na včelnici Antona Grambličku v katastri Lozorna (odbočiť za golfovým ihriskom) uskutoční praktická ukážka chovu včelích matiek.

07. 07. 2019 – Včelárska nedeľa

Súčasťou bude prednáška Nový prístup k chovu včiel z cyklu Technológia včelárenia, ktorú prednesie Mgr. Roman Linhart. Včelárska nedeľa sa uskutoční od 14 hodiny v priestoroch reštaurácie „Stupavská krčma“. Prednášková časť seminára bude v priestoroch jedálne, diskusia a pohostenie budú na nádvorí reštaurácie.

Osnova seminára:

 1. Nové poznatky o chove včiel
 2. Výhody a nevýhody dnešných bežných včelárskych technológií
 3. Výhody a nevýhody dnešných úľových systémov
 4. Prirodzená dynamika včelieho diela
 5. Modulový úľ a technológia včelárenia vytvorená k nemu ako odpoveď
  na nedostatky súčasného včelárenia
 6. Dosiahnuté výsledky
 7. Vhodná úľová zostava
  Osnova prednášky vychádza z poznatkov, ktoré autor publikoval v knihe
  „Myslet jako včela“ a budú publikované v druhom diele tejto knihy.
  Druhý diel knihy bude vydaný v priebehu apríla 2019.

História včelárenia na Stupavsku

Pri príležitosti 80. výročia od založenia organizovanej formy včelárenia v Stupave spracoval Ing. Štefan Demeter brožúrku, ktorú si teraz môžete prečítať v elektronickej podobe.

Organizovaná forma včelárenia na Stupavsku sa začala pred 80-tými rokmi. Vzniklo územným spojením včelárov zo Stupavy, Borinky, Záhorskej Bystrice a Devínskej Novej Vsi, pod názvom:
„Včelársky spolok pre Stupavu a okolie so sídlom v Stupave“.
Podľa knihy Zápisníc dňa 8. apríla 1934 bolo ustanovujúce valné zhromaždenie, na ktorom bol uvedený spolok založený. Zhromaždenie sa uskutočnilo u priateľa Štefana Lachkoviča po obede o 4. hod.

Z histórie slovenského včelárstva

Prvú zmienku o včelárení na našom území zaznamenal grécky filozof Priscus, ktorý prišiel v roku 448 s posolstvom cisára Theodósia k hunskému vodcovi Attilovi, napísal: „Z dedín nám prinášali ľudia potravu, namiesto obilia proso a namiesto vína med, tak menujú to obyvatelia týchto miest“. Priscus vtedy slovenské slovo med pogréčtil na medos. Pokračovať v čítaní „Z histórie slovenského včelárstva“